DOKUMENTY

Raport o stanie zapewnienia dostępności – Rzeszowski Dom Kultury

Raport o stanie zapewnienia dostępności – Rzeszowski Dom Kultury filia Biała

Raport o stanie zapewnienia dostępności – Rzeszowski Dom Kultury filia Budziwój

Raport o stanie zapewnienia dostępności – Rzeszowski Dom Kultury filia Country

Raport o stanie zapewnienia dostępności – Rzeszowski Dom Kultury filia Dąbrowskiego

Raport o stanie zapewnienia dostępności – Rzeszowski Dom Kultury filia Drabinianka

Raport o stanie zapewnienia dostępności – Rzeszowski Dom Kultury filia Krynicka

Raport o stanie zapewnienia dostępności – Rzeszowski Dom Kultury filia Matysówka

Raport o stanie zapewnienia dostępności – Rzeszowski Dom Kultury filia Miłocin

Raport o stanie zapewnienia dostępności – Rzeszowski Dom Kultury filia Pobitno

Raport o stanie zapewnienia dostępności – Rzeszowski Dom Kultury filia Przybyszówka

Raport o stanie zapewnienia dostępności – Rzeszowski Dom Kultury filia Słocina

Raport o stanie zapewnienia dostępności – Rzeszowski Dom Kultury filia Staromieście

Raport o stanie zapewnienia dostępności – Rzeszowski Dom Kultury filia Staroniwa

Raport o stanie zapewnienia dostępności – Rzeszowski Dom Kultury filia Widokowa

Raport o stanie zapewnienia dostępności – Rzeszowski Dom Kultury filia Wilkowyja

Raport o stanie zapewnienia dostępności – Rzeszowski Dom Kultury filia Zalesie

Raport o stanie zapewnienia dostępności – Rzeszowski Dom Kultury filia Załęże

Raport o stanie zapewnienia dostępności – Rzeszowski Dom Kultury filia Zwięczyca

2024

Zarządzenie nr 3 2024 z dnia 15.02.2024 r. w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Rzeszowskim Domu Kultury

2023

Zarządzenie nr 42 2023 z dnia 18.12.2023 r. w sprawie ustalenia opłat z tytułu prowadzonej działalności statutowej oraz ustalenia minimalnej liczby uczestników zajęć

Zarządzenie nr 39 2023 z dnia 28.11.2023 r. w sprawie ustalenia opłat z tytułu prowadzonej działalności statutowej oraz ustalenia minimalnej liczby uczestników zajęć

Zarządzenie nr 36 2023 z dnia 06.11.2023 r. w sprawie ustalenia opłat z tytułu najmu lokali i sprzętu w Rzeszowskim Domu Kultury

Zarządzenie nr 28 2023 z dnia 18.08.2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłat z tytułu prowadzonej działalności statutowej oraz ustalenia minimalnej liczby uczestników zajęć prowadzonych w Rzeszowskim Domu Kultury

Zarządzenie nr 24 2023 z dnia 01.08.2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zajęć Rzeszowskiego Domu Kultury i Regulaminu Zespołów Tanecznych Rzeszowskiego Domu Kultury

Zarządzenie nr 23 2023 z dnia 01.08.2023 r. w sprawie ustalenia opłat z tytułu prowadzonej działalności statutowej oraz ustalenia minimalnej liczby uczestników zajęć

Zarządzenie nr 8 2023 z dnia 23.01.2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłat z tytułu prowadzonej działalności statutowej oraz ustalenia minimalnej liczby uczestników zajęć prowadzonych w Rzeszowskim Domu Kultury

Zarządzenie nr 5 2023 z dnia 03.01.2023 r. w sprawie ustalenia opłat z tytułu wykonania przez Rzeszowski Dom Kultury plakatów lub zaproszeń

Zarządzenie nr 4 2023 z dnia 03.01.2023 r. w sprawie ustalenia opłat z tytułu najmu lokali i sprzętu w Rzeszowskim Domu Kultury

Zarządzenie nr 3 2023 z dnia 03.01.2023 r. w sprawie trybu, zasad realizacji i rozliczania wydarzeń organizowanych w ramach dni osiedla, a finansowanych ze środków RDK

2022

Zarządzenie nr 30 2022 z dnia 28.11.2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłat z tytuły prowadzonej działalności statutowej oraz ustalenia minimalnej liczby uczestników zajęć

Zarządzenie nr 25 2022 z dnia 16.08.2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zajęć Rzeszowskiego Domu Kultury i Regulaminu Zespołów Tanecznych Rzeszowskiego Domu Kultury

Zarządzenie nr 23 2022 z dnia 16.08.2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłat z tytułu prowadzonej działalności statutowej oraz ustalenia minimalnej liczby uczestników zajęć

Zarządzenie nr 22 2022 z dnia 01.08.2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie ustalenia opłat z tytułu najmu pomieszczeń, wyposażenia, wynajmu sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego

Zarzadzenie nr 6 2022 z dnia 16.02.2022 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł

2021

Zarządzenie nr 32 2021 z dnia 31.12.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłat z tytułu prowadzonej działalności statutowej oraz ustalenia minimalnej liczby uczestników zajęć

Zarządzenie nr 27 2021 z dnia 21.12.2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie ustalenia opłat z tytułu najmu pomieszczeń i wyposażenia

Zarządzenie nr 22 2021 z dnia 22.11.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłat z tytułu prowadzonej działalności statutowej oraz ustalenia minimalnej liczby uczestników zajęć

Zarządzenie nr 18 2021 z dnia 11.08.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zajęć Rzeszowskiego Domu Kultury i Regulaminu Zespołów Tanecznych Rzeszowskiego Domu Kultury

Zarządzenie nr 17 2021 z dnia 06.08.2021 r. w sprawie ustalenia opłat z tytułu prowadzonej działalności statutowej oraz ustalenia minimalnej liczby uczestników zajęć

Zarządzenie nr 15 2021 z dnia 16.07.2021 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Rzeszowskiego Domu Kultury

Zarządzenie nr 12 2021 z dnia 17.05.2021 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Procedury Bezpieczeństwa w okresie epidemii wirusa SARS-COV 2

Zarządzenie nr 5 2021 z dnia 26.02.2021 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Procedury Bezpieczeństwa w okresie epidemii wirusa SARS-COV 2

Zarządzenie nr 3 2021 z dnia 08.02.2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130 000 złotych netto

2020

Zarządzenie nr 41 2020 z dnia 07.12.2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Wewnętrznej Procedury Bezpieczeństwa w Rzeszowskim Domu Kultury w okresie epidemii wirusa SARS – COV 2

Zarządzenie nr 37 2020 z dnia 13.11.2020 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia opłat z tytułu prowadzonej działaności statutowej oraz ustalenia minimalnej i maksymalnej liczby uczestników

Zarządzenie nr 27 2020 z dnia 24.09.2020 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Procedury Bezpieczeństwa w Rzeszowskim Domu Kultury w okresie epidemii koronawirusa COVID-19

Zarządzenie nr 23 2020 z dnia 18.08.2020 r. w sprawie ustalenia opłat z tytułu prowadzonej działalności statutowej oraz ustalenia minimalnej i maksymalnej liczby uczestników

Zarządzenie nr 17 2020 z dnia 01.07.2020 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Procedury Bezpieczeństwa w Rzeszowskim Domu Kultury w okresie epidemii koronawirusa COVID-19

Zarządzenie nr 14 2020 z dnia 08.06.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie ustalenia opłat z tytułu najmu pomieszczeń i wyposażenia

Zarządzenie nr 13 2020 z dnia 03.06.2020 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Procedury Bezpieczeństwa w Rzeszowskim Domu Kultury w okresie epidemii koronawirusa COVID-19

Zarządzenie nr 5 2020 z dnia 22.01.2020 r. w sprawie trybu, zasad realizacji i rozliczenia wydarzeń organizowanych w ramach dni osiedla, a finansowanych ze środków Rzeszowskiego Domu Kultury

2019

Zarządzenie Nr 19 2019 z dnia 29.07.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie ustalenia opłat z tytułu najmu pomieszczeń i wyposażenia

Zarządzenie nr 18 2019 z dnia 26.07.2019 r. w sprawie ustalenia opłat z tytułu prowadzonej działalności statutowej oraz ustalenia minimalnej i maksymalnej liczby uczestników

Zarządzenie nr 17 2019 z dnia 26.07.2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zajęć Rzeszowskiego Domu Kultury oraz Regulaminu Zespołów Tanecznych Rzeszowskiego Domu Kultury

Zarządzenie nr 12 2019 z dnia 20.05.2019 w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej i wysokości opłat

Zarządzenie nr 10 2019 z dnia 15.04.2019r. w sprawie ustalenia opłat z tytułu prowadzonej działalności statutowej oraz ustalenia minimalnej i maksymalnej liczby uczestników

Zarządzenie nr 8 2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie trybu, zasad realizacji i rozliczenia imprez kulturalnych organizowanych przez jednostki pomocnicze Miasta Rzeszowa, finansowanych ze środków Rzeszowskiego Domu Kultury

Zarządzenie nr 5 2019 z dnia 22.02.2019 r. w sprawie ustalenia opłat najmu pomieszczeń, wyposażenia, wynajmu sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego oraz wykonania projektu plakatów i zaproszeń

Zarządzenie nr 4 2019 z dnia 15.02.2019 r. w sprawie ustalenia opłat z tytułu prowadzonej działalności statutowej oraz ustalenia minimalnej i maksymalnej liczby uczestników zajęć

Zarządzenie nr 3 2019 z dnia 07.02.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie ustalenia opłat z tytułu najmu pomieszczeń i wyposażenia

2018

Zarządzenie nr 29_2018 z dnia 06.12.2018 zmieniające zarz. w sprawie trybu, zasad realizacji i rozliczenia imprez kulturalnych organizowanych przez jednostki pomocnicze MRze, finansowanych ze środków RDK

Zarządzenie nr 25_2018 z dnia 15.11.2018 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia opłat z tytułu prowadzonej działalności statutowej oraz ustalenia minimalnej i maksymalnej liczby uczestników zajęć prowadzonych w Rzeszowskim Domu Kultury

Zarządzenie nr 19_2018 z dnia 30.08.2018 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia opłat z tytułu prowadzonej działalności statutowej oraz ustalenia minimalnej i maksymalnej liczby uczestników zajęć prowadzonych w Rzeszowskim Domu Kultury

Zarządzenie nr 17 2018 z dnia 27.08.2018 r w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zajęć Rzeszowskiego Domu Kultury oraz Regulaminu Zespołów Taneczny

Zarządzenie Nr 13_2018 dnia 14 maja 2018 r. w sprawie Regulaminu Pracy Rzeszowskiego Domu Kultury

Zarządzenie nr 6_2018 z dnia 01 marca 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia opłat z tytułu wykonania projektów i zaproszeń oraz wynajmu sprzętu nagłośnieniowego i sprzętu oświetleniowego – należących do Rzeszowskiego Domu Kultury

Zarządzenie nr 1_2018 z dnia 15.01.2018 zmieniające zarz. w sprawie trybu, zasad realizacji i rozliczenia imprez kulturalnych organizowanych przez jednostki pomocnicze MRz finansowanych ze środków RDK

2017

Zarządzenie Nr 27_2017 z dnia 04.12.2017 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych

Zarządzenie nr 16-2017 w sprawie wprowadzenia regulaminów zajęć artystycznych organizowanych przez Rzeszowski Dom Kultury oraz regulaminów zespołów tanecznych

Zarządzenie nr 15-2017 z dnia 28.08.2017 r. w sprawie ustalenia opłat z tytułu prowadzonej działalności statutowej

Zarządzenie-nr-14-2017-w-sprawie-ustalenia-liczby-uczestników-zajęć-artystycznych-prowadzonych-w-Rzeszowskim-Domu-Kultury

Zarządzenie nr 5_2017 z dnia 02.03.2017 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia opłat z tytułu najmu pomieszczeń i wyposażenia

2016

Zarządzenie nr 27_2016 z dnia 07.09.2016 r. w sprawie ustalenia opłat z tytułu prowadzenia zajęć dla seniorów

Zarządzenie nr 24_2016 z dnia 12.08.2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zespołów Tanecznych reprezentujących Rzeszowski Dom Kultury

Zarządzenie nr 23_2016 z dnia 12.08.2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zajęć Artystycznych organizowanych przez Rzeszowski Dom Kultury

Zarządzenie nr 21_2016 z dnia 11.08.16 w sprawie ustalenia liczby uczestników zajęć artystycznych prowadzonych w RDK

2015

Zarządzenie-nr-14_2015-z-dnia-22.06.2015-w-sprawie-zmiany-Regulaminu-Organizacyjnego-Rzeszowskiego-Domu-Kultury

2014

Zarządzenie Nr 5_2014 z dnia 14.04.2014 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych

Załącznik do Zarządzenia Nr 5_2014 z dnia 14.04.2014

2013

Zarządzenie nr 5_2013 z dnia 31.01.2013 r. w sprawie ustalenia opłat z tytułu wykonania projektu plakatów i zaproszeń oraz wynajmu sprzętu

2011

Zarządzenie nr 37_2011 z dnia 28.12.2011 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat