DOKUMENTY

Zarządzenia

Zarządzenie nr 19_2018 Dyrektora Rzeszowskiego Domu Kultury z dnia 30.08.2018 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia opłat z tytułu prowadzonej działalności statutowej oraz ustalenia minimalnej i maksymalnej liczby uczestników zajęć prowadzonych w Rzeszowskim Domu Kultury

Zarządzenie Dyrektora Rzeszowskiego Domu Kultury nr 17 2018 z dnia 27.08.2018 r w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zajęć Rzeszowskiego Domu Kultury oraz Regulaminu Zespołów Taneczny

Zarządzenie Nr 13_2018 dnia 14 maja 2018 r. w sprawie Regulaminu Pracy Rzeszowskiego Domu Kultury

Zarządzenie nr 12_2018 z dnia 10 maja 2018 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Rzeszowskiego Domu Kultury.pdf

Zarządzenie nr 6_2018 Dyrektora Rzeszowskiego Domu Kultury z dnia 01 marca 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia opłat z tytułu wykonania projektów i zaproszeń oraz wynajmu sprzętu nagłośnieniowego i sprzętu oświetleniowego – należących do Rzeszowskiego Domu Kultury

Zarządzenie nr 1_2018 z dnia 15.01.2018 zmieniające zarz. w sprawie trybu, zasad realizacji i rozliczenia imprez kulturalnych organizowanych przez jednostki pomocnicze MRz finansowanych ze środków RDK

Zarządzenie Nr 27_2017 z dnia 04.12.2017 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych

Zarządzenie nr 16-2017 Dyrektora Rzeszowskiego Domu Kultury w sprawie wprowadzenia regulaminów zajęć artystycznych organizowanych przez Rzeszowski Dom Kultury oraz regulaminów zespołów tanecznych

Zarządzenie nr 15-2017 Dyrektora Rzeszowskiego Domu Kultury z dnia 28.08.2017 r. w sprawie ustalenia opłat z tytułu prowadzonej działalności statutowej

Zarządzenie-nr-14-2017-Dyrektora-Rzeszowskiego-Domu-Kultury-w-sprawie-ustalenia-liczby-uczestników-zajęć-artystycznych-prowadzonych-w-Rzeszowskim-Domu-Kultury

Zarządzenie nr 5_2017 z dnia 02.03.2017 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia opłat z tytułu najmu pomieszczeń i wyposarzenia

Zarządzenie nr 27_2016 z dnia 07.09.2016 r. w sprawie ustalenia opłat z tytułu prowadzenia zajęć dla seniorów

Zarządzenie nr 24_2016 z dnia 12.08.2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zespołów Tanecznych reprezentujących Rzeszowski Dom Kultury

Zarządzenie nr 23_2016 z dnia 12.08.2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zajęć Artystycznych organizowanych przez Rzeszowski Dom Kultury

Zarządzenie nr 21_2016 z dnia 11.08.16 w sprawie ustalenia liczby uczestników zajęć artystycznych prowadzonych w RDK

Zarządzenie-nr-14_2015-z-dnia-22.06.2015-w-sprawie-zmiany-Regulaminu-Organizacyjnego-Rzeszowskiego-Domu-Kultury

Zarządzenie Nr 5_2014 z dnia 14.04.2014 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych

Załącznik do Zarządzenia Nr 5_2014 z dnia 14.04.2014

Zarządzenie nr 5_2013 z dnia 31.01.2013 r. w sprawie ustalenia opłat z tytułu wykonania projektu plakatów i zaproszeń oraz wynajmu sprzętu

Zarządzenie nr 37_2011 z dnia 28.12.2011 r. w sprawie zasad udostepniania informacji publicznej oraz wysokości opłat