PROJEKTY


“Słocińskie Korzenie Wolności”

Projekt ma na celu upowszechnienie wiedzy na temat Bitwy Warszawskiej, a zwłaszcza jej kontekstu lokalnego związanego z mieszkańcami dawnej wsi Słocina, będącymi uczestnikami wojny polsko-bolszewickiej. W ramach zadania zaplanowano organizację wystawy, w tym wernisażu, wydanie katalogu wystawy stylizowanego na gazety polskie okresu międzywojennego, organizację Balu Kotylionowego, a także lekcji edukacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Rzeszowie oraz dwóch happeningów z elementami rekonstrukcji historycznej.

________________________________________

 

Projekt Nr 04195/20/FPK/NCK z dnia 15.05.2020

„Rozszerzenie działalności Rzeszowskiego Domu Kultury poprzez utworzenie filii przy ul. Dąbrowskiego w Rzeszowie”  

W wyniku realizacji projektu utworzona zostanie nowa filia Rzeszowskiego Domu Kultury zlokalizowana przy ul. Dąbrowskiego 17 w Rzeszowie. Utworzona placówka swoją ofertę edukacyjno – kulturalną kierować będzie w szczególności do mieszkańców osiedli nieposiadających dotychczas domu kultury na swoich osiedlach, to jest osiedle Dąbrowskiego, osiedle Grota Roweckiego i osiedle Piastów.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”

________________________________________

 

„Dama z kotylionem”

Projekt sfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022

________________________________________

 

Projekt nr RPPK.04.06.00-18-0001/16

„Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF”

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Projekty unijne - KP Labs