PROJEKTY


Projekt Nr 04195/20/FPK/NCK z dnia 15.05.2020

„Rozszerzenie działalności Rzeszowskiego Domu Kultury poprzez utworzenie  filii przy ul. Dąbrowskiego w Rzeszowie”  

W wyniku realizacji projektu utworzona zostanie nowa filia Rzeszowskiego Domu Kultury zlokalizowana przy ul. Dąbrowskiego 17 w Rzeszowie. Utworzona placówka swoją ofertę edukacyjno – kulturalną kierować będzie w szczególności do mieszkańców osiedli nieposiadających dotychczas domu kultury na swoich osiedlach, to jest osiedle Dąbrowskiego, osiedle Grota Roweckiego i osiedle Piastów.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”

________________________________________

 

 

„Dama z kotylionem”

Projekt sfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022

________________________________________

 

 

Projekt nr RPPK.04.06.00-18-0001/16

„Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF”

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

 

 

Archiwa