PROJEKTY

 

“Kurhanin ze Słociny”

Projekt Rzeszowskiego Domu Kultury pod nazwą „Kurhanin ze Słociny” został jednym ze zwycięskich zadań programu dotacyjnego Narodowego Centrum Kultury „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. Głównym celem projektu będzie upowszechnienie wiedzy na temat zapomnianej działalności wydawniczej, artystycznej i pracy ze słowem Stanisława Gliwy – artysty-drukarza, właściciela oficyny wydawniczej na obczyźnie i linorytnika.

Kampania społeczno-edukacyjna „Ojczysty – dodaj do ulubionych” ma przypominać o roli i miejscu języka ojczystego w życiu Polaków, poprzez przyczynienie się do podnoszenia świadomości językowej, do ugruntowania poczucia, że polszczyzna jest tworzona przez każdego użytkownika i to każdy z nas jest za nią odpowiedzialny.

________________________________________

 

“Słocińskie Korzenie Wolności”

Projekt miał na celu upowszechnienie wiedzy na temat Bitwy Warszawskiej, a zwłaszcza jej kontekstu lokalnego związanego z mieszkańcami dawnej wsi Słocina, będącymi uczestnikami wojny polsko-bolszewickiej. W ramach zadania zorganizowano wystawę, w tym wernisaż, wydano katalog wystawy stylizowany na gazety polskie okresu międzywojennego, zorganizowano Bal Kotylionowy, a także lekcje edukacyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Rzeszowie oraz dwa happeningi z elementami rekonstrukcji historycznej.

________________________________________

 

Projekt Nr 04195/20/FPK/NCK z dnia 15.05.2020

„Rozszerzenie działalności Rzeszowskiego Domu Kultury poprzez utworzenie filii przy ul. Dąbrowskiego w Rzeszowie”  

W wyniku realizacji projektu utworzona została nowa filia Rzeszowskiego Domu Kultury zlokalizowana przy ul. Dąbrowskiego 17 w Rzeszowie. Utworzona placówka swoją ofertę edukacyjno – kulturalną kieruje w szczególności do mieszkańców osiedli nieposiadających dotychczas domu kultury na swoich osiedlach, to jest osiedle Dąbrowskiego, osiedle Grota Roweckiego i osiedle Piastów.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”

________________________________________

 

„Dama z kotylionem”

Projekt „Dama z kotylionem” dedykowany był wspomnieniu postaci Heleny Szajer – pionierki polskiej niepodległości, która od 1913 roku do około 1950 roku organizowała życie kulturalne mieszkańców ówczesnej wsi Słocina. W ramach zadania zorganizowano innowacyjną wystawę narracyjną, wydano pocztówki z graficznym wizerunkiem Heleny Szajerówny i katalogi wystawy, jak również zorganizowano bal kotylionowy połączony z lekcją nauki walca.

Projekt sfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

________________________________________

 

Projekt nr RPPK.04.06.00-18-0001/16

„Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF”

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Projekty unijne - KP Labs