PROJEKTY


Projekt nr RPPK.04.06.00-18-0001/16

„Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF”

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

 

Archiwa