PROJEKTY


„Dama z kotylionem”

Projekt sfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022

________________________________________

 

Projekt nr RPPK.04.06.00-18-0001/16

„Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF”

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

 

 

Archiwa