REKRUTACJA 2022/2023

Ogólne zasady rekrutacji

Rzeszowski Dom Kultury prowadzi wielokierunkową działalność kulturalną, w tym organizuje zajęcia o charakterze warsztatowym tj. zajęcia plastyczne, taneczne, teatralne, muzyczne, sportowe i inne. Zajęcia odbywają się w 19 filiach Rzeszowskiego Domu Kultury na terenie całego miasta Rzeszowa.

Zapisy na zajęcia odbywają się:

 • podczas rekrutacji dla osób kontynuujących, która odbywa się on-line,
 • podczas rekrutacji uzupełniającej, która odbywa się podczas Dni Otwartych w filiach Rzeszowskiego Domu Kultury,
 • w ramach wolnych miejsc w poszczególnych filiach Rzeszowskiego Domu Kultury przez cały sezon kulturalny.

Liczba miejsc na zajęcia prowadzone przez Rzeszowski Dom Kultury jest ograniczona i zależy od liczby miejsc w poszczególnych salach zajęciowych.

Pierwszeństwo zapisu mają:

 • osoby uczęszczające na zajęcia w I oraz II semestrze sezonu kulturalnego 2021/2022,
 • następnie osoby zamieszkałe w mieście Rzeszowie,
 • kandydaci zamieszkali poza obszarem miasta Rzeszowa, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dana filia Rzeszowskiego Domu Kultury nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Za uczestnictwo w zajęciach pobierane są płatności zgodnie z obowiązującą Tabelą opłat za zajęcia.

 

Etapy postępowania rekrutacyjnego

1. Publikacja dokumentacji rekrutacyjnej na stronie internetowej – 25 sierpnia 2022 r. 

2. Rekrutacja dla osób kontynuujących – 1 – 7 września 2022 r. 

3. Rekrutacja uzupełniająca – Dni Otwarte – 14 – 20 września 2022 r.

4. Przyjmowanie kandydatów w przypadku wolnych miejsc – cały sezon kulturalny

 

Warunki zapisu

1. Prawidłowe wypełnienie Karty zgłoszenia,

2. Akceptacja Regulaminu zajęć, klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych,

3. terminowe uiszczenie semestralnej opłaty wpisowej:

 • do 7 września 2022 r. – osoby kontynuujące – wpisowe za I semestr
 • do 30 września 2022 r. – pozostałe osoby przyjęte – wpisowe za I semestr
 • od 16 stycznia do 27 stycznia 2022 r. – wpisowe za II semestr
 • do 7 dnia miesiąca – opłaty za karnety na zajęcia za miesiąc, którego karnet dotyczy.

Odpłatności należy dokonywać na konto bankowe filii Rzeszowskiego Domu Kultury, na której prowadzone są wybrane zajęcia. Numery kont bankowych oraz Tabela opłat dostępne są na stronie www.rdk.rzeszow.pl w zakładce Rekrutacja. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość uiszczenia opłaty gotówką w filiach Rzeszowskiego Domu Kultury. Sprzedaż karnetów na zajęcia odbywa się wyłącznie gotówką w filii, do której Uczestnik uczęszcza na zajęcia.

 

Rekrutacja dla osób kontynuujących

1. Rekrutacja dla osób kontynuujących zajęcia odbędzie się w dniach 1 września – 7 września 2022 r.

2. Zapisu jako osoba kontynuująca można dokonać wyłącznie na te zajęcia, na które Uczestnik uczęszczał w I oraz II semestrze sezonu kulturalnego 2021/2022:

 • drogą mailową na adres filii Rzeszowskiego Domu Kultury, której kontynuacja dotyczy. UWAGA: do Karty zgłoszeniowej załączyć należy potwierdzenie wpłaty za zajęcia.

3. Jeżeli osoba kontynuująca nie dokona zapisu do dnia 7 września 2022 r. będzie mogła przystąpić do rekrutacji uzupełniającej, traci ona jednak możliwość pierwszeństwa zapisu.

 

Rekrutacja uzupełniająca – Dni Otwarte i  oferta zajęć

1. Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się podczas Dni Otwartych w filiach Rzeszowskiego Domu Kultury według poniższego harmonogramu. Po kliknięciu danej filii nastąpi przekierowanie do szczegółowej oferty zajęć.

 • Biała – 16 września 2022 r., 17.00-18.30
 • Budziwój – 14 września 2022 r., 19.00-20.30
 • Country – 14 września 2022 r., 17.00-18.30
 • Dąbrowskiego – 19 września 2022 r., 17.00-19.00
 • Drabinianka – 16 września 2022 r., 19.00-20.30
 • Krynicka – 20 września 2022 r., 17.00-18.30
 • Matysówka – 19 września 2022 r., 17.00-19.00
 • Mieszka I – 14 września 2022 r., 17.00-19.00
 • Miłocin – 19 września 2022 r., 17.00-19.00
 • Pobitno – 16 września 2022 r., 17.00-19.00
 • Przybyszówka – 20 września 2022 r., 19.00-20.30
 • Słocina – 15 września 2022 r., 17.00-19.00
 • Staromieście – 14 września 2022 r., 17.00-19.00
 • Staroniwa – 15 września 2022 r., 17.00-18.30
 • Widokowa – 15 września 2022 r., 19.00-20.30
 • Wilkowyja – 15 września 2022 r., 17.00-19.00
 • Zalesie – 16 września 2022 r., 17.00-19.00
 • Załęże – 19 września 2022 r., 17.00-19.00
 • Zwięczyca – 16 września 2022 r., 17.00-19.00

 

Dane kontaktowe i numery kont

 

Dokumentacja rekrutacyjna

TERMINARZ ROKU KULTURALNEGO 2022-2023

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA ZAJĘĆ

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ

REGULAMIN ZAJĘĆ RZESZOWSKIEGO DOMU KULTURY

REGULAMIN ZESPOŁÓW TANECZNYCH

TABELA OPŁAT ZA ZAJĘCIA PROWADZONE W RZESZOWSKIM DOMU KULTURY