REKRUTACJA 2021/2022

Rekrutacja dla osób kontynuujących

Rekrutacja dla osób kontynuujących zajęcia odbędzie się w dniach 31 sierpnia – 7 września 2021 r.

Zapisu jako osoba kontynuująca można dokonać wyłącznie na te zajęcia, na które Uczestnik uczęszczał w I oraz II semestrze sezonu kulturalnego 2020/2021 drogą mailową na adres filii Rzeszowskiego Domu Kultury, której kontynuacja dotyczy (spis adresów poniżej). UWAGA: do Karty zgłoszenia załączyć należy potwierdzenie wpłaty za zajęcia.

Jeżeli osoba kontynuująca nie dokona zapisu do dnia 7 września 2021 r. będzie mogła przystąpić do rekrutacji uzupełniającej, traci ona jednak możliwość pierwszeństwa zapisu.

 

Rekrutacja uzupełniająca

Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się w dniach 13 – 17 września 2021 r. w filiach Rzeszowskiego Domu Kultury. Zapisy przyjmować będą animatorzy dostępni w filiach w godzinach 14.00 – 18.00.

 

Adresy mailowe i numery kont

Po kliknięciu danej filii nastąpi przekierowanie do szczegółowej oferty zajęć.

 

Dokumentacja rekrutacyjna

ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ RZESZOWSKIEGO DOMU KULTURY W ROKU KULTURALNYM 2021-2022

TERMINARZ ROKU KULTURALNEGO 2021-2022

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA ZAJĘĆ

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ

REGULAMIN ZAJĘĆ RZESZOWSKIEGO DOMU KULTURY

REGULAMIN ZESPOŁÓW TANECZNYCH

TABELA OPŁAT ZA ZAJĘCIA PROWADZONE W RZESZOWSKIM DOMU KULTURY