RZESZOWSKI DOM KULTURY BENEFICJENTEM PROGRAMU “OJCZYSTY – DODAJ DO ULUBIONYCH”

Z ogromną radością informujemy, że projekt Rzeszowskiego Domu Kultury pod nazwą „Kurhanin ze Słociny” inspirowany postacią Stanisława Gliwy został jednym ze zwycięskich zadań programu dotacyjnego Narodowego Centrum Kultury „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. Będzie to nasza kolejna inicjatywa poświęcona życiu i dorobkowi zasłużonej dla polskiej kultury osoby, która wywodzi się ze Słociny – obecnie jednego z osiedli Rzeszowa.

Głównym celem projektu będzie upowszechnienie wiedzy na temat zapomnianej działalności wydawniczej, artystycznej i pracy ze słowem Stanisława Gliwy – artysty-drukarza, właściciela oficyny wydawniczej na obczyźnie i linorytnika. Wyznaczony przez nas cel zamierzamy osiągnąć poprzez szereg przedsięwzięć o charakterze warsztatowym i wydawniczym, dzięki którym pokażemy jak bardzo ważna jest dbałość o piękno naszego ojczystego języka.

Kampania społeczno-edukacyjna „Ojczysty – dodaj do ulubionych” ma przypominać o roli i miejscu języka ojczystego w życiu Polaków, poprzez przyczynienie się do podnoszenia świadomości językowej, do ugruntowania poczucia, że polszczyzna jest tworzona przez każdego użytkownika i to każdy z nas jest za nią odpowiedzialny.