14-31 MAJA 2024 – WYSTAWA “SŁÓW… BARWNE OGRODY”

Zapraszamy na wystawę “Słów… Barwne Ogrody”, którą obejrzeć można w dniach 14-31 maja 2024 roku w Rzeszowskim Domu Kultury filia Dąbrowskiego przy ul. Dąbrowskiego 17.

Na wystawie zobaczymy prace Krystyny Perlak oraz Jolanty Borkowskiej. Obie Panie to seniorki. Rozwijają swoją pasję malując obrazy, które przedstawiają martwą naturę, pejzaże, kwiaty i portrety. W pracach czytamy różne historie z ich życia. Na wystawie zobaczymy nie tylko obrazy, ale posłuchamy wierszy napisanych przez Krystynę Perlak. Wspólna współpraca Pań owocuje wieloma wystawami na terenie całego województwa.

Wystawę obejrzeć można od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia filii.