DAMA Z KOTYLIONEM – HELENA SZAJERÓWNA

Rzeszowski Dom Kultury został jednym z trzech laureatów w ogólnopolskim konkursie grantowym „Pionierzy Polskiej Niepodległości – Kultura i Sztuka”, który został ogłoszony przez Instytut Pileckiego w Warszawie. Dzięki zwycięstwu realizuje projekt pod nazwą „Dama z kotylionem” dedykowany wspomnieniu postaci Heleny Szajer.

Helena Szajer to pionierka polskiej niepodległości, która od 1913 roku do około 1950 roku organizowała życie kulturalne mieszkańców ówczesnej wsi Słocina. Poprzez pracę z młodzieżą, podejmowanie inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności i działalność patriotyczną angażowała się w budowanie i rozwój tożsamości narodowej w okresie odzyskiwania niepodległości i II Rzeczpospolitej.

Miejscem realizacji projektu „Dama z kotylionem” jest Rzeszowski Dom Kultury filia Słocina zlokalizowany przy ul. Paderewskiego 154. W ramach zadania zorganizowana zostanie innowacyjna wystawa narracyjna z wykorzystaniem krótkich form animacji filmowej, reportażu dźwiękowego oraz gry świateł, której wernisaż planowany jest na dzień 22 września 2019 roku. Projekt zakłada także wydanie pocztówek z graficznym wizerunkiem Heleny Szajerówny i katalogów wystawy, jak również organizację balu kotylionowego połączonego z lekcją nauki walca, który odbędzie się w dniu 12 października bieżącego roku.

Projekt „Dama z kotylionem” realizowany jest przez Rzeszowski Dom Kultury w ramach programu Pionierzy Polskiej Niepodległości prowadzonego przez Instytut Pileckiego. Zadanie jest finansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

               

 

PATRONAT MEDIALNY:

            

     

Archiwa