16-26 SIERPNIA 2022 – INTEGRACYJNY WYPOCZYNEK LETNI / ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ЛІТНІЙ ВІДПОЧИНОК

Osoby, które otrzymały potwierdzenie telefoniczne o zakwalifikowaniu na półkolonie zapraszamy we wtorek 16 sierpnia 2022 roku od godziny 7:00 na Integracyjny Wypoczynek Letni w Rzeszowskim Domu Kultury.

 

Już od 16 sierpnia Rzeszowski Dom Kultury zaprasza dzieci w wieku 7-12 lat do udziału w Integracyjnym Wypoczynku Letnim finansowanym ze środków UNICEF, podczas którego na uczestników czeka moc wrażeń i atrakcji. Wśród zajęć zaplanowano mnóstwo wycieczek rekreacyjnych i rozrywkowych oraz warsztatów tematycznych m.in. topograficznych, ogrodniczych, muzycznych, plastycznych, z kosmonautyki i wiele, wiele więcej!

 

Filie i turnusy

Integracyjny Wypoczynek Letni odbędzie się w trzech filiach Rzeszowskiego Domu Kultury.

W filiach Biała, Krynicka, Staromieście, zaplanowano II turnusy wypoczynku letniego w godz. 7:00-16:30. Dzieci będą przyjmowane w godz. 7:00-8:00, a odbiór przez rodziców przewidziano w godz. 16:00-16:30.

 • I turnus: od 16 sierpnia do 19 sierpnia 2022 r.
 • II turnus: od 22 sierpnia do 26 sierpnia 2022 r.

 

Cennik i zapisy

Udział w Integracyjnym Wypoczynku Letnim finansowanym ze środków UNICEF jest bezpłatny!

Zapisy na Integracyjny Wypoczynek Letni w Rzeszowskim Domu Kultury będą realizowane wyłącznie drogą elektroniczną w dniu 10 sierpnia 2022 r. Aby dokonać zapisu, należy przesłać na adres e-mail wybranej filii skan wypełnionych oraz podpisanych dokumentów:

 • karta kwalifikacyjna Uczestnika Wypoczynku,
 • oświadczenie Uczestnika,
 • zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie (jeśli dotyczy).

Zgłoszenia nadesłane przed dniem 10 sierpnia 2022 r. nie będą brane pod uwagę.

Informacja o zakwalifikowaniu kandydata do Integracyjnego Wypoczynku Letniego zostanie przekazana drogą mailową do dnia 12 sierpnia 2022 r.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Integracyjnego Wypoczynku Letniego z przyczyn od niego niezależnych.

 

Dane kontaktowe

Nazwa filii Mail Telefon Adres
Biała ul. Kardynała Karola Wojtyły 164 509 541 087 biala@rdk.rzeszow.pl
Krynicka ul. Krynicka 1 509 263 568 krynicka@rdk.rzeszow.pl
Staromieście ul. Staromiejska 43a 503 932 373 staromiescie@rdk.rzeszow.pl

 

Pozostałe informacje

W związku z integracyjnym charakterem wypoczynku, 50% członków grupy winno być mieszkańcami Rzeszowa, zaś pozostałe 50% obywatelami Ukrainy. W pierwszej kolejności na wypoczynek sfinansowany przez UNICEF przyjmowane będą dzieci z rodzin objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie. O zapisaniu dziecka na półkolonie decydują następujące elementy:

 • brak przeciwwskazań zdrowotnych,
 • prawidłowo wypełniona dokumentacja,
 • miejsce zamieszkania Uczestnika Wypoczynku: miasto Rzeszów,
 • kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje dotyczące Integracyjnego Wypoczynku Letniego można znaleźć w Regulaminie. Programy poszczególnych turnusów we wszystkich filiach znajdują się na stronie internetowej Rzeszowskiego Domu Kultury.

 

Programy

PROGRAM WYPOCZYNKU – FILIA BIAŁA

PROGRAM WYPOCZYNKU – FILIA KRYNICKA

PROGRAM WYPOCZYNKU – FILIA STAROMIEŚCIE

 

Dokumenty

REGULAMIN – INTEGRACYJNY WYPOCZYNEK LETNI

KARTA KWALIFIKACYJNA – INTEGRACYJNY WYPOCZYNEK LETNI

OŚWIADCZENIE – INTEGRACYJNY WYPOCZYNEK LETNI

 

Ті, хто отримав телефонне підтвердження своєї кваліфікації до денного табору, запрошуються у вівторок, 16 серпня 2022 р., о 7:00 на Літнє інтеграційне дозвілля в Жешувському громадському центрі.

 

Вже з 16 серпня Будинок культури міста Жешув запрошує дітей віком 7-12 років до участі в інтеграційному денному таборі, фінансованому ЮНІСЕФ, під час якого діти отримають масу нових вражень і цікавих розваг. Окрім занять, також заплановано багато екскурсій та тематичних майстер-класів, на приклад: топографічні, музичні, художні, з космонавтики, садівництва та безліч інших.

 

Філії та зміни

Денний табір буде проводитись в трьох філіях Будинку культури міста Жешув.

В філіях Біла (Biała), Криницька (Krynicka), Старомістя (Staromieście) заплановано дві зміни денного табору з 7:00 до 16:30. Приводити дітей можна з 7:00 до 8:00, забирати з 16:00 до 16:30.

 • 1 зміна: 16-19 серпня 2022 року
 • 2 зміна: 22-26 серпня 2022 року

 

Ціни та записи

Участь в інтеграційному денному таборі фінансованому фондом ЮНІСЕФ є безплатною.

Записи будуть проводитися виключно електронною поштою 10 серпня 2022 р. Для цього потрібно вислати скан вказаних нижче документів з підписами на електронну пошту вибраної філії.

 • Кваліфікаційна карта учасника,
 • Заява учасника,
 • Довідка з міського центру соціального захисту міста Жешув (якщо є).

Заявки надіслані до 10 серпня не будуть братися до уваги.

Інформація про кваліфікацію кандидата буде надана електронною поштою до 12 серпня 2022 року.

Організатор залишає за собою право, відмінити діяльність літнього табору з незалежних від нього причин.

 

Контактні дані

Назва філії Адреса Телефон  Електронна пошта 
Biała ul. Kardynała Karola Wojtyły 164 509 541 087 biala@rdk.rzeszow.pl
Krynicka ul. Krynicka 1 509 263 568 krynicka@rdk.rzeszow.pl
Staromieście ul. Staromiejska 43a 503 932 373 staromiescie@rdk.rzeszow.pl

 

Додаткова інформація

У зв’язку з інтеграційною метою діяльності табору, 50% учасників групи мають бути мешканцями м. Жешув, а інші 50% – громадянами України. Першочергово в табір будуть прийняті діти з родин, які підтримуються  міським центром соціального захисту м. Жешув. Про те, чи дитина зможе брати участь в денному таборі вирішальне значення має:

 • відсутність медичних протипоказань,
 • правильно оформлена документація,
 • місце проживання: Жешув,
 • черговість поданих заяв.
Детальну інформацію про денний табір можна знайти в його статуті. Програми конкретних таборів розміщені на веб-сторінці Будинку культури міста Жешув.

 

Програми

ПРОГРАМА – ФІЛІЯ БІЛА

ПРОГРАМА – ФІЛІЯ КРИНИЦЬКА

ПРОГРАМА – ФІЛІЯ СТАРОМІСТЯ

 

Документи

ПРАВИЛА – ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ЛІТНІЙ ВІДПОЧИНОК

КВАЛІФІКАЦІЙНА КАРТА – ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ЛІТНІЙ ВІДПОЧИНОК

ПОСВІДЧЕННЯ ПРО УЧАСТЬ – ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ЛІТНІЙ ВІДПОЧИНОК

 

Osoby, które otrzymały potwierdzenie telefoniczne o zakwalifikowaniu na półkolonie zapraszamy we wtorek 16 sierpnia 2022 roku od godziny 7:00 na Integracyjny Wypoczynek Letni w Rzeszowskim Domu Kultury.

 

Już od 16 sierpnia Rzeszowski Dom Kultury zaprasza dzieci w wieku 7-12 lat do udziału w Integracyjnym Wypoczynku Letnim finansowanym ze środków UNICEF, podczas którego na uczestników czeka moc wrażeń i atrakcji. Wśród zajęć zaplanowano mnóstwo wycieczek rekreacyjnych i rozrywkowych oraz warsztatów tematycznych m.in. topograficznych, ogrodniczych, muzycznych, plastycznych, z kosmonautyki i wiele, wiele więcej!

 

Filie i turnusy

Integracyjny Wypoczynek Letni odbędzie się w trzech filiach Rzeszowskiego Domu Kultury.

W filiach Biała, Krynicka, Staromieście, zaplanowano II turnusy wypoczynku letniego w godz. 7:00-16:30. Dzieci będą przyjmowane w godz. 7:00-8:00, a odbiór przez rodziców przewidziano w godz. 16:00-16:30.

 • I turnus: od 16 sierpnia do 19 sierpnia 2022 r.
 • II turnus: od 22 sierpnia do 26 sierpnia 2022 r.

 

Cennik i zapisy

Udział w Integracyjnym Wypoczynku Letnim finansowanym ze środków UNICEF jest bezpłatny!

Zapisy na Integracyjny Wypoczynek Letni w Rzeszowskim Domu Kultury będą realizowane wyłącznie drogą elektroniczną w dniu 10 sierpnia 2022 r. Aby dokonać zapisu, należy przesłać na adres e-mail wybranej filii skan wypełnionych oraz podpisanych dokumentów:

 • karta kwalifikacyjna Uczestnika Wypoczynku,
 • oświadczenie Uczestnika,
 • zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie (jeśli dotyczy).

Zgłoszenia nadesłane przed dniem 10 sierpnia 2022 r. nie będą brane pod uwagę.

Informacja o zakwalifikowaniu kandydata do Integracyjnego Wypoczynku Letniego zostanie przekazana drogą mailową do dnia 12 sierpnia 2022 r.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Integracyjnego Wypoczynku Letniego z przyczyn od niego niezależnych.

 

Dane kontaktowe

Nazwa filii Kontakt
Biała
ul. Kard. K. Wojtyły 164
biala@rdk.rzeszow.pl
509 541 087
Krynicka
ul. Krynicka 1
krynicka@rdk.rzeszow.pl
509 263 568
Staromieście
ul. Staromiejska 43a
staromiescie@rdk.rzeszow.pl
503 932 373

 

Pozostałe informacje

W związku z integracyjnym charakterem wypoczynku, 50% członków grupy winno być mieszkańcami Rzeszowa, zaś pozostałe 50% obywatelami Ukrainy. W pierwszej kolejności na wypoczynek sfinansowany przez UNICEF przyjmowane będą dzieci z rodzin objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie. O zapisaniu dziecka na półkolonie decydują następujące elementy:

 • brak przeciwwskazań zdrowotnych,
 • prawidłowo wypełniona dokumentacja,
 • miejsce zamieszkania Uczestnika Wypoczynku: miasto Rzeszów,
 • kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje dotyczące Integracyjnego Wypoczynku Letniego można znaleźć w Regulaminie. Programy poszczególnych turnusów we wszystkich filiach znajdują się na stronie internetowej Rzeszowskiego Domu Kultury.

 

Programy

PROGRAM WYPOCZYNKU – FILIA BIAŁA

PROGRAM WYPOCZYNKU – FILIA KRYNICKA

PROGRAM WYPOCZYNKU – FILIA STAROMIEŚCIE

 

Dokumenty

REGULAMIN – INTEGRACYJNY WYPOCZYNEK LETNI

KARTA KWALIFIKACYJNA – INTEGRACYJNY WYPOCZYNEK LETNI

OŚWIADCZENIE – INTEGRACYJNY WYPOCZYNEK LETNI

 

Ті, хто отримав телефонне підтвердження своєї кваліфікації до денного табору, запрошуються у вівторок, 16 серпня 2022 р., о 7:00 на Літнє інтеграційне дозвілля в Жешувському громадському центрі.

 

Вже з 16 серпня Будинок культури міста Жешув запрошує дітей віком 7-12 років до участі в інтеграційному денному таборі, фінансованому ЮНІСЕФ, під час якого діти отримають масу нових вражень і цікавих розваг. Окрім занять, також заплановано багато екскурсій та тематичних майстер-класів, на приклад: топографічні, музичні, художні, з космонавтики, садівництва та безліч інших.

 

Філії та зміни

Денний табір буде проводитись в трьох філіях Будинку культури міста Жешув.

В філіях Біла (Biała), Криницька (Krynicka), Старомістя (Staromieście) заплановано дві зміни денного табору з 7:00 до 16:30. Приводити дітей можна з 7:00 до 8:00, забирати з 16:00 до 16:30.

 • 1 зміна: 16-19 серпня 2022 року
 • 2 зміна: 22-26 серпня 2022 року

 

Ціни та записи

Участь в інтеграційному денному таборі фінансованому фондом ЮНІСЕФ є безплатною.

Записи будуть проводитися виключно електронною поштою 10 серпня 2022 р. Для цього потрібно вислати скан вказаних нижче документів з підписами на електронну пошту вибраної філії.

 • Кваліфікаційна карта учасника,
 • Заява учасника,
 • Довідка з міського центру соціального захисту міста Жешув (якщо є).

Заявки надіслані до 10 серпня не будуть братися до уваги.

Інформація про кваліфікацію кандидата буде надана електронною поштою до 12 серпня 2022 року.

Організатор залишає за собою право, відмінити діяльність літнього табору з незалежних від нього причин.

 

Контактні дані

Назва філії контакт
Biała
ul. Kard. K. Wojtyły 164
biala@rdk.rzeszow.pl
509 541 087
Krynicka
ul. Krynicka 1
krynicka@rdk.rzeszow.pl
509 263 568
Staromieście
ul. Staromiejska 43a
staromiescie@rdk.rzeszow.pl
503 932 373

 

Додаткова інформація

У зв’язку з інтеграційною метою діяльності табору, 50% учасників групи мають бути мешканцями м. Жешув, а інші 50% – громадянами України. Першочергово в табір будуть прийняті діти з родин, які підтримуються  міським центром соціального захисту м. Жешув. Про те, чи дитина зможе брати участь в денному таборі вирішальне значення має:

 • відсутність медичних протипоказань,
 • правильно оформлена документація,
 • місце проживання: Жешув,
 • черговість поданих заяв.
Детальну інформацію про денний табір можна знайти в його статуті. Програми конкретних таборів розміщені на веб-сторінці Будинку культури міста Жешув.

 

Програми

ПРОГРАМА – ФІЛІЯ БІЛА

ПРОГРАМА – ФІЛІЯ КРИНИЦЬКА

ПРОГРАМА – ФІЛІЯ СТАРОМІСТЯ

 

Документи

ПРАВИЛА – ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ЛІТНІЙ ВІДПОЧИНОК

КВАЛІФІКАЦІЙНА КАРТА – ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ЛІТНІЙ ВІДПОЧИНОК

ПОСВІДЧЕННЯ ПРО УЧАСТЬ – ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ЛІТНІЙ ВІДПОЧИНОК