WYNIKI – XIII PODKARPACKI PRZEGLĄD KAPEL LUDOWYCH I ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH “DO KORZENI”

Rzeszowski Dom Kultury rozstrzygnął XIII Podkarpacki Przegląd Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych “Do Korzeni” pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa. Główna Nagroda Jury przyznana została Kapeli Ludowej Kurasie, natomiast zdobywcą Nagrody Publiczności przyznanej przez internautów została Kapela Ludowa Iskierczanie.

ZWYCIĘZCY

GŁÓWNA NAGRODA JURY

W dniu 26 listopada 2020 roku odbyło się posiedzenie Jury w składzie: Sławomir Gołąb – przewodniczący Jury, Barbara Kotwasińska – członek Jury oraz Jakub Zastawny – członek Jury. Po wysłuchaniu ośmiu zgłoszonych wykonawców, Jury postanowiło przyznać tytuł zwycięzcy Kapeli Ludowej Kurasie z Lubziny.
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY – DO KORZENI 2020

NAGRODA PUBLICZNOŚCI

W dniu 27 listopada 2020 roku rozstrzygnęliśmy internetowy plebiscyt XIII Podkarpackiego Przeglądu Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych “Do Korzeni”, w którym oddanych zostało łącznie 2066 głosów. Zdobywcą tegorocznej Nagrody Publiczności została Kapela Ludowa Iskierczanie z Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dębicy-Latoszynie, na którą oddanych zostało 735 ważnych głosów.

TRANSMISJA ONLINE

PATRONAT HONOROWY

 

PATRONAT MEDIALNY