KINGA PASZEK ZDOBYWCZYNIĄ SPECJALNEGO WYRÓŻNIENIA NA MIĘDZYNARODOWYM FESTIWALU

Kinga Paszek – uczestniczka zajęć wokalnych Rzeszowskiego Domu Kultury została laureatką V Międzynarodowego Festiwalu Piosenki “World Song” otrzymując wyróżnienie specjalne Jury w IV kategorii wiekowej. Festiwal odbył się w formule online i wzięła w nim udział utalentowana wokalnie międzynarodowa młodzież.

Organizatorem V Międzynarodowego Festiwalu Piosenki „World Song” jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Sosnowcu. Głównym celem wydarzenia jest promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości artystycznej oraz tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi muzyki wśród młodych artystów.

Tegoroczna edycja międzynarodowego festiwalu zrealizowana została w formule online. Nadesłane nagrania uczestników z czterech kategorii wiekowych poddane zostały ocenienie profesjonalnego Jury, w którego składzie znaleźli się: Dorothea Agnoletto – Przewodnicząca Jury, Natalia Świtała, Sandra Mika, Aleksandra Jabłońska-Błokowska, Stanisław Witta, Bogusław Blicharski, Łukasz Kożuch i Konrad Bilski.

Jednym z laureatów festiwalu została Kinga Paszek z Rzeszowskiego Domu Kultury filia Staromieście. Młoda wokalistka reprezentująca miasto Rzeszów zdobyła wyróżnienie specjalne Jury w IV kategorii wiekowej (rok urodzenia 2002-2005). Kinga została przygotowane do udziału w konkursie pod okiem instruktora wokalnego Dominiki Kindrat.

Archiwa