STYCZEŃ Z KOLĘDĄ – RZESZOWSKI DOM KULTURY DLA DARII