SPOTKANIA MUZYCZNE NA OSIEDLU KOTULI – KONCERT ZESPOŁU SOMETHINGSKI