27-31 GRUDNIA 2023 – X NOWOROCZNY TURNIEJ SZACHOWY

X Noworoczny Turniej Szachowy odbędzie się w Rzeszowskim Domu Kultury filia Krynicka w dniach 27-31 grudnia 2023 roku. Turniej będzie doskonałą okazją do integracji rzeszowskich szachistów oraz do sprawdzenia swoich umiejętności w ramach sportowej rywalizacji.

Do wzięcia udziału zaprasza: Roman Wąsik – Dyrektor Turnieju oraz główny organizator, Rzeszowski Dom Kultury a także Rzeszowski Klub Szachowy. Celem wydarzenia jest popularyzacja szachów wśród mieszkańców Rzeszowa, umożliwienie dzieciom i młodzieży rozwijania swoich zainteresowań oraz wyłonienie najlepszych szachistów.

Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest dokonanie zgłoszenia oraz wniesienie opłaty wpisowej a także uzupełnienie Karty Uczestnika (bezpośrednio przed rozpoczęciem udziału w Turnieju). Liczba uczestników jest ograniczona do 40 – decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje dostępne są w Komunikacie Organizacyjnym oraz u Sędziego Głównego Turnieju pod numerem telefonu: 792 183 588 oraz adresem e-mail: [email protected]

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY – X NOWOROCZNY TURNIEJ SZACHOWY

KLAUZULA INFORMACYJNA – X NOWOROCZNY TURNIEJ SZACHOWY