26 LISTOPADA 2019 – FAMILIJNE WARSZTATY PLASTYCZNO – RUCHOWE

Rzeszowski Dom Kultury filia Wilkowyja serdecznie zachęca rodziców wraz z dziećmi w wieku 3 – 6 lat, do wzięcia udziału w FAMILIJNYCH WARSZTATACH PLASTYCZNO – RUCHOWYCH, które odbędą się 26 listopada (wtorek) 2019 r.  o godz. 17:00.

Warsztaty będą formą połączenia działań plastycznych z elementami ruchu. Będziemy tańczyć, skakać, maszerować, turlać się, obserwować i rysować. A wszystko po to, by wspierać wszechstronny rozwój dziecka, rozwijać wrażliwość ruchową i wizualną, pogłębiać świadomość ciała, bazując głównie na ruchu kreatywnym. Będzie to także czas wzajemnego oddziaływania, poznawania i zabawy, a przede wszystkim, wzmacniania więzi dziecko-rodzic.

Będzie bezpiecznie, twórczo i aktywnie.

Szczegóły  dotyczące  uczestnictwa  zawarte  są  w  Regulaminie dostępnym do pobrania wraz z kartą zgłoszenia poniżej.

Koszt 15 zł od pary (dziecko + rodzic).

Zgłoszenia i opłaty przyjmowane będą do 21.11.2019 r. w Rzeszowskim Domu Kultury filia Wilkowyja.

Wszelkie informacje dotyczące warsztatów można uzyskać pod numerem telefonu: 514 404 002 w godzinach 16:30-19:30.

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona.

Zapraszamy serdecznie!

REGULAMIN – FAMILIJNE WARSZTATY PLASTYCZNO – RUCHOWE

ZAŁĄCZNIK NUMER 2 –  FAMILIJNE WARSZTATY PLASTYCZNO – RUCHOWE

KARTA ZGŁOSZENIA –  FAMILIJNE WARSZTATY PLASTYCZNO – RUCHOWE

Archiwa