ZESPÓŁ ŚPIEWACZY MATYSOWIANIE

Zespół śpiewaczy „Matysowianie” został założony w 1992 r. Początki grupy to działalność przy Domu Ludowym w Matysówce pod patronatem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tyczynie. Jednak ich „korzenie” sięgają roku 1946, kiedy to powstał zespół ludowy „Pszczółki” prowadzony przez Zofię Krawczyk.

Liczne występy zespołu m. in. w Warszawie podczas otwarcia Mostu Poniatowskiego, w Kazimierzu oraz Głogowie Małopolskim podczas otwarcia trasy W-Z, widowiska: „Podwójne zaloty”, „Wyprawa Grzegorza do morza” oraz „Kiszenie kapusty” tworzą dziedzictwo „Matysowian”. Tym bardziej, iż „Pszczółki” w 1970 roku nagrały wiązankę pieśni ludowych dla Polskiego Radia Rzeszów, a w 1977 roku zostały uhonorowane odznaką „Zasłużonych dla Województwa Rzeszowskiego”.

Rok 2019 w wieloletniej historii grupy to okres zmian. Matysówka staje się kolejnym osiedlem Rzeszowa, a opiekę nad muzykami od Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tyczynie przejmuje Rzeszowski Dom Kultury. Repertuar zespołu to pieśni i przyśpiewki ludowe, religijne i patriotyczne.

 

NAJWAŻNIEJSZE NAGRODY

  • I miejsce w XXVII Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych (Tyczyn, 2022 r.)
  • Wyróżnienie podczas XXII Spotkania Muzyków i Śpiewaków Ludowych “Dolina Łącka” (Łąka, 2017 r.)
  • II miejsce w Przeglądzie Kapel Ludowych “Pieśni naszych korzeni” (Rzeszów, 2008 r.)
  • Medal Redaktora Naczelnego Tygodnika Katolickiego “Niedziela” – “Mater Verbi” (2008 r.)