ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Zajęcia logopedyczne to szeroki zakres podejmowanych działań m.in.: diagnozowanie logopedyczne, ustalanie stanu mowy dziecka, prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad, konsultacji dla uczestników zajęć i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy i eliminowania jej zaburzeń. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej. Równolegle prowadzone są ćwiczenia oddechowe, fonacyjne i artykulacyjne, które zapewniają prawidłowy rozwój artykulacji u dziecka. Uczestnicy mają możliwość zabawy poprzez wykonywane ćwiczenia logopedyczne.

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

FILIA PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
BIAŁA         12:30 – 13:00
4+ lat
        13:00 – 13:30
4+ lat
        13:30 – 14:00
4+ lat
        14:00 – 14:30
4+ lat
        14:30 – 15:00
4+ lat
        15:00 – 15:30
4+ lat
        15:30 – 16:00
4+ lat

 

Archiwa