ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

 

Zajęcia logopedyczne to szeroki zakres podejmowanych działań m.in.: diagnozowanie logopedyczne, ustalanie stanu mowy dziecka, prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad, konsultacji dla uczestników zajęć i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy i eliminowania jej zaburzeń. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej. Równolegle prowadzone są ćwiczenia oddechowe, fonacyjne i artykulacyjne, które zapewniają prawidłowy rozwój artykulacji u dziecka. Uczestnicy mają możliwość zabawy poprzez wykonywane ćwiczenia logopedyczne.

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

FILIA PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
DĄBROWSKIEGO    15:00 – 15:30    
   15:30 – 16:00    
   16:00 – 16:30    
   16:30 – 17:00