ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Zajęcia logopedyczne to szeroki zakres podejmowanych działań m.in.: diagnozowanie logopedyczne, ustalanie stanu mowy dziecka, prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad, konsultacji dla uczestników zajęć i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy i eliminowania jej zaburzeń. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej. Równolegle prowadzone są ćwiczenia oddechowe, fonacyjne i artykulacyjne, które zapewniają prawidłowy rozwój artykulacji u dziecka. Uczestnicy mają możliwość zabawy poprzez wykonywane ćwiczenia logopedyczne.

Zajęcia dla dzieci i młodzieży:

  • Rzeszowski Dom Kultury filia Biała (ul. Kard. Karola Wojtyły 164)
  • Rzeszowski Dom Kultury filia Miłocin (ul. Miłocińska 75)
Archiwa