RZESZOWSKI DOM KULTURY ZWYCIĘZCĄ PROGRAMU DOTACYJNEGO „KOALICJE DLA NIEPODLEGŁEJ #WIKTORIA 1920”

Mieszkańcy Rzeszowa, a szczególnie osiedla Słocina, po raz kolejny zyskają niepowtarzalną okazję przeniesienia się w czasie, by stać się świadkami ważnych dla Polski wydarzeń historycznych. Wszystko za sprawą projektu Rzeszowskiego Domu Kultury pod nazwą „Słocińskie Korzenie Wolności”, czyli jednego ze zwycięskich zadań ogólnopolskiego programu „Koalicje dla Niepodległej #wiktoria 1920”, które będzie realizowane w terminie od 3 sierpnia do 20 października 2020 roku.

„Koalicje dla Niepodległej” to system małych dotacji przeznaczonych dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych, które realizują projekty wraz z partnerami. Celem strategicznym programu jest włączenie mieszkańców w działania związane ze zwiększeniem świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.

Źródło: niepodlegla.gov.pl

Jednym z beneficjentów programu został Rzeszowski Dom Kultury wraz z projektem „Słocińskie Korzenie Wolności”, który ma na celu upowszechnienie wiedzy na temat Bitwy Warszawskiej, a zwłaszcza jej kontekstu lokalnego związanego z mieszkańcami dawnej wsi Słocina, będącymi uczestnikami wojny polsko-bolszewickiej. W ramach zadania zaplanowano organizację wystawy, w tym wernisażu, wydanie katalogu wystawy stylizowanego na gazety polskie okresu międzywojennego, organizację Balu Kotylionowego, a także lekcji edukacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Rzeszowie oraz dwóch happeningów z elementami rekonstrukcji historycznej.

Archiwa