RZESZOWSKI DOM KULTURY ZAKWALIFIKOWANY DO PROJEKTU “PROJEKTOWANIE UNIWERSALNE KULTURY – DOSTĘPNOŚĆ W INSTYTUCJACH KULTURY”

Miło nam poinformować, że Rzeszowski Dom Kultury jest w gronie 152 instytucji kultury z całej Polski, które zostały zakwalifikowane do skorzystania z Pakietu szkoleń w ramach projektu Narodowego Centrum Kultury pn. „Projektowanie uniwersalne kultury – dostępność w instytucjach kultury”.

Jego celem jest poprawa dostępności instytucji kultury w projektowaniu i realizacji oferty kulturalnej oraz otwarcie na współpracę z osobami ze szczególnymi potrzebami. Projekt stanowi zoperacjonalizowanie Modelu dostępnej kultury opracowanego i przetestowanego w ramach projektu Kultura bez barier. Rezultatem ma być systemowa zmiana, polegająca na zwiększeniu dostępności, rozumianej nie tylko jako likwidacja barier technicznych, architektonicznych, ale również jako standard kreowania i projektowania oferty kulturalnej przy partycypacyjnym udziale osób z niepełnosprawnościami i osób starszych.

Rzeszowski Dom Kultury stawia sobie zadanie realizować idee organizacji uczącej się. Celem udziału RDK, w ciągu kolejnych 3 lat, w niemal 30 wydarzeniach: webinariach, szkoleniach online, e-learningowych i stacjonarnych organizowanych przez NCK jest podniesienie świadomości i uwrażliwienie kadry instytucji w temacie szeroko pojętej dostępności oraz wypracowanie kompetencji w tym zakresie.

Razem z nami korzystać z Pakietu szkoleń będą Estrada Rzeszowska i Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa. Również cieszymy się i na tę współpracę!

Projekt „Projektowanie Uniwersalne Kultury – dostępność w instytucjach kultury” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.3 „Systemowa Poprawa Dostępności” Priorytetu III „Dostępność i  Usługi dla Osób z Niepełnosprawnościami” Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.