RYTMIKA

Składowymi rytmiki są ruch, taniec, aktywność i śpiew czyli to co pozwala na twórczą dziecięcą ekspresję. Elementy te są bezsprzecznie niezbędne dzieciom w ich dalszym rozwoju. Zajęcia rytmiczne mają charakter grupowy, a więc kształtują rozwój społeczny uczestników oraz pozwalają na integrację z rówieśnikami poprzez wspólną zabawę oraz współpracę. Rytmika umożliwia rozwój muzyczny, ruchowy, a także doskonali aparat mowy. Ponadto uwrażliwia, stymuluje zdolności twórcze i percepcyjne dzieci oraz umacnia w nich poczucie rytmu.

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

FILIA PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
DRABINIANKA   17:45 – 18:30
2 – 3 lata
     
  18:30 – 19:15
4 – 5 lat
     
KRYNICKA     15:45 – 16:30
4 – 5 lat
   
MIŁOCIN 17:30 – 18:15
4 – 5 lat
       
STARONIWA       17:00 – 17:45
4 – 5 lat
 
WILKOWYJA       16:15 – 17:00
4 – 5 lat
 
ZALESIE     16:15 – 17:00
4 – 5 lat
   

 

Archiwa