AKADEMIA SMYKA

RYTMIKA

 

Składowymi rytmiki są ruch, taniec, aktywność i śpiew czyli to co pozwala na twórczą dziecięcą ekspresję. Elementy te są bezsprzecznie niezbędne dzieciom w ich dalszym rozwoju. Zajęcia rytmiczne mają charakter grupowy, a więc kształtują rozwój społeczny uczestników oraz pozwalają na integrację z rówieśnikami poprzez wspólną zabawę oraz współpracę. Rytmika umożliwia rozwój muzyczny, ruchowy, a także doskonali aparat mowy. Ponadto uwrażliwia, stymuluje zdolności twórcze i percepcyjne dzieci oraz umacnia w nich poczucie rytmu.

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

FILIA PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
MIESZKA I   15:30 – 16:15
4 – 5 lat
   
WILKOWYJA
    16:15 – 17:00
4 – 5 lat