RYTMIKA

Składowymi rytmiki są ruch, taniec, aktywność i śpiew czyli to co pozwala na twórczą dziecięcą ekspresję. Elementy te są bezsprzecznie niezbędne dzieciom w ich dalszym rozwoju. Zajęcia rytmiczne mają charakter grupowy, a więc kształtują rozwój społeczny uczestników oraz pozwalają na integrację z rówieśnikami poprzez wspólną zabawę oraz współpracę. Rytmika umożliwia rozwój muzyczny, ruchowy, a także doskonali aparat mowy. Ponadto uwrażliwia, stymuluje zdolności twórcze i percepcyjne dzieci oraz umacnia w nich poczucie rytmu.

Zajęcia dla dzieci:

 • Rzeszowski Dom Kultury filia Budziwój (ul. Budziwojska 194)
 • Rzeszowski Dom Kultury filia Drabinianka (ul. Strażacka 9)
 • Rzeszowski Dom Kultury filia Krynicka (ul. Krynicka 1)
 • Rzeszowski Dom Kultury filia Miłocin (ul. Miłocińska 75)
 • Rzeszowski Dom Kultury filia Pobitno (ul. Konfederatów Barskich 43a)
 • Rzeszowski Dom Kultury filia Przybyszówka (ul. Dębicka 170)
 • Rzeszowski Dom Kultury filia Staroniwa (ul. Staroniwska 46)
 • Rzeszowski Dom Kultury filia Widokowa (ul. Widokowa 1)
 • Rzeszowski Dom Kultury filia Wilkowyja (ul. Olbrachta 120)
 • Rzeszowski Dom Kultury filia Zalesie (ul. Wieniawskiego 84)
 • Rzeszowski Dom Kultury filia Załęże (ul. Księdza Jana Stączka 12)
 • Rzeszowski Dom Kultury filia Zwięczyca (ul. Beskidzka 6)

 

 

Archiwa