RYTMIKA

Składowymi rytmiki są ruch, taniec, aktywność i śpiew czyli to co pozwala na twórczą dziecięcą ekspresję. Elementy te są bezsprzecznie niezbędne dzieciom w ich dalszym rozwoju. Zajęcia rytmiczne mają charakter grupowy, a więc kształtują rozwój społeczny uczestników oraz pozwalają na integrację z rówieśnikami poprzez wspólną zabawę oraz współpracę. Rytmika umożliwia rozwój muzyczny, ruchowy, a także doskonali aparat mowy. Ponadto uwrażliwia, stymuluje zdolności twórcze i percepcyjne dzieci oraz umacnia w nich poczucie rytmu.

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

FILIA PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
BUDZIWÓJ     17:00 – 17:45
4 – 5 lat
 
DRABINIANKA
  17:00 – 17:45
4 – 5 lat
     
KRYNICKA     ZAWIESZONE
16:00 – 16:45

4 – 5 lat
   
MIŁOCIN ZAWIESZONE
17:30 – 18:30

4 – 5 lat
       
STAROMIEŚCIE     ZAWIESZONE
16:45 – 17:30

4 – 5 lat
 
WILKOWYJA       16:15 – 17:00
4 – 5 lat
 
ZALESIE     16:15 – 17:00
4 – 5 lat
   
Archiwa