PRACOWNIA FORM PLASTYCZNYCH

RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE

Rękodzieło jest połączeniem sztuki i rzemiosła. Twórczość rzemiosła artystycznego należy traktować jako wyraz dziedzictwa kulturowego. Zajęcia polegają na tworzeniu form przestrzennych za pomocą różnych metod rękodzielniczych. Umożliwiają rozwijanie umiejętności manualnych korzystając z wielu technik, tj. decoupage, scrapbooking, tkactwa itp. Uczestnicy  inspiracji do swoich prac szukają w tradycji lub historycznych formach, modelach, dekoracjach, stylach. Zajęcia wpływają na rozwój twórczy i  indywidualny wyraz artystycznej ekspresji.

Instruktor: Stanisława Snistar

 • grupa 7-12 lat
  poniedziałki 17:00-19:00

Instruktor: Aleksandra Zimny

 • grupa 8-17 lat
  środy 17:30-19:30

Instruktor: Agnieszka Łubkowska

 • grupa 18+ lat
  środy 17:30-19:30

Instruktor: Martyna Bieniasz

 • grupa 7-17 lat
  piątki 16:00-18:00

Instruktor: Agnieszka Łubkowska

 • grupa 7-17 lat
  poniedziałki 14:00-16:00
 • grupa 18+ lat
  poniedziałki 12:00-14:00