DO 30 MAJA 2023 – ZAPISY NA XXX KURS „POMOST INTERNATIONAL”

Kurs Języka Angielskiego i Kultury Amerykańskiej „Pomost International” to wakacyjny, dwutygodniowy kurs organizowany od 10 lipca do 22 lipca 2023 r. przez Stowarzyszenie Pomost International w Buffalo (USA) i Rzeszowski Dom Kultury. Zapisy prowadzone są od 27 marca do 30 maja 2023 r.

Wszystkie zajęcia na Kursie prowadzone są w formie warsztatów językowych wyłącznie w języku angielskim. Nauczycielami są wolontariusze ze Stanów Zjednoczonych, ludzie reprezentujący różne zawody, którzy od 1991 r. corocznie przyjeżdżają do Rzeszowa, by w niekonwencjonalny sposób uczyć języka angielskiego, przekazując równocześnie szeroką wiedzę o wielu dziedzinach życia społeczeństwa amerykańskiego, a w szczególności naszego partnerskiego miasta Buffalo. Uczestnicy Kursu otrzymują podręczniki przygotowane każdorazowo przez nauczycieli Kursu.

Kontynuowanie Kursu „Pomost International” już od 30 lat, doświadczenie prowadzących Kurs nauczycieli – wolontariuszy i wielkie zainteresowanie udziałem w nim, a także wysokie opinie uczestników, z których wielu uczestniczyło w Kursie kilkakrotnie, świadczą o wysokim poziomie i atrakcyjności Kursu.

Na Kurs „Pomost International” zapraszamy uczniów, studentów oraz osoby dorosłe, posiadające znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z zajęć prowadzonych wyłącznie w języku angielskim.

Warunkiem zapisu na kurs jest uiszczenie w całości opłaty, wypełnienie i przesłanie Karty Zgłoszenia potwierdzonej podpisem uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego w przypadku osoby niepełnoletniej.

Miejsce Kursu:

Zespół Szkół Gospodarczych, ul. Spytka Ligęzy 12 w Rzeszowie.

Kurs całodzienny:

W ramach kursu całodziennego planowane są zajęcia dla młodzieży 13+lat, prowadzone w grupach 10-osobowych (o przydziale do grupy decydują nauczyciele). Zajęcia na kursie całodziennym prowadzone są od poniedziałku do piątku: w godz. 9:00 – 12:00 oraz 13:00 -16:00. Kurs obejmuje 60 godzin zegarowych. Opłata za udział w kursie całodziennym: 1 200,00 zł

Kurs wieczorowy:

Zajęcia na kursie wieczorowym przeznaczone są dla osób pracujących i studentów i planowane są w grupach 10-osobowych (o przydziale do grupy decydują nauczyciele). Zajęcia na kursie wieczorowym prowadzone są od poniedziałku do piątku w godz. 16:30 – 20:30. Kurs obejmuje 40 godzin zegarowych. Opłata za udział w kursie wieczorowym: 1 000,00 zł.

Zapisy:

Zapisy przyjmowane są drogą elektroniczną: Kartę Zgłoszenia wraz z kopią dowodu wpłaty należy przesłać na adres mailowy: pomost@rdk.rzeszow.pl, natomiast wpłatę należy uiścić przelewem na konto organizatora kursu: PKO BP SA 17 1020 4391 0000 6202 0145 0766  z tytułem wpłaty: Pomost International kurs całodzienny/wieczorowy – imię i nazwisko uczestnika kursu.

Ilość miejsc jest ograniczona!!!

Zapraszamy do udziału w Kursie!!!

Regulamin i Karta Zgłoszenia dostępne do pobrania poniżej. W celu uzyskania dodatkowych informacji o Kursie „Pomost International”, prosimy o kontakt z koordynatorem: Anna Laaroussi, tel.: 515 409 232

REGULAMIN – POMOST INTERNATIONAL 2023

KARTA ZGŁOSZENIA – POMOST INTERNATIONAL 2023