PARTNERSKA WSPÓŁPRACA RZESZOWSKIEGO DOMU KULTURY Z PODKARPACKĄ WOJEWÓDZKĄ KOMENDĄ OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W RZESZOWIE

W dniu 14 kwietnia 2021 roku w naszej siedzibie podpisane zostało Porozumienie o współpracy między Podkarpacką Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie reprezentowaną przez Jerzego Cyprysia – Wojewódzkiego Komendanta a Rzeszowskim Domem Kultury reprezentowanym przez Dyrektora – Marzenę Stygę-Durak.

Przedmiotem podjętej współpracy będzie przede wszystkim wspólna realizacja zadań na rzecz edukacji i rozwoju społecznego, promocji zatrudnienia, aktywizacji zawodowej i społecznej, upowszechniania działalności kulturalnej oraz kształtowania postaw obywatelskich wśród młodzieży, w szczególności uczestników i absolwentów Ochotniczych Hufców Pracy.

Współpraca pomiędzy Podkarpacką Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie i Rzeszowskim Domem Kultury będzie polegała na organizacji i realizacji międzynarodowych projektów wymiany młodzieży, przedsięwzięć lokalnych, wystaw, imprez, warsztatów oraz konferencji.

   

 

Archiwa