KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING W RZESZOWSKIM DOMU KULTURY

Tomasz Bodziony – Inspektor Ochrony Danych
iod3@erzeszow.pl

 

Archiwa