WIDOWISKO SŁOWNO-WOKALNE “LEŚNA CHATKA” Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA