POLSKO-UKRAIŃSKA AKADEMIA ARTYSTYCZNA – WARSZTATY MUZYCZNO-RYTMICZNE W FILII ZAŁĘŻE