SENIORALIA RZESZOWSKIE 2022 – OTWARCIE Z KONCERTEM ELENI