DO 31 MAJA 2019 – ZAPISY NA XXIX KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO I KULTURY AMERYKAŃSKIEJ „POMOST INTERNATIONAL”

UWAGA – BRAK WOLNYCH MIEJSC

Kurs Języka Angielskiego i Kultury Amerykańskiej „Pomost International” to wakacyjny, dwutygodniowy kurs organizowany od 15 lipca 2019 r. do 27 lipca 2019 r. przez Stowarzyszenie Pomost International w Buffalo (USA), Rzeszowski Dom Kultury i Urząd Miasta Rzeszowa. Zapisy prowadzone są od 25 marca do 31 maja 2019 r.

Wszystkie zajęcia na Kursie prowadzone są w formie warsztatów językowych wyłącznie w języku angielskim. Nauczycielami są wolontariusze ze Stanów Zjednoczonych, ludzie reprezentujący różne zawody, którzy od 1991 r. corocznie przyjeżdżają do Rzeszowa, by w niekonwencjonalny sposób uczyć języka angielskiego, przekazując równocześnie szeroką wiedzę o wielu dziedzinach życia społeczeństwa amerykańskiego, a w szczególności naszego partnerskiego miasta Buffalo. Uczestnicy Kursu otrzymują podręczniki przygotowane każdorazowo przez nauczycieli Kursu.

Kontynuowanie Kursu „Pomost International” już od 29 lat, doświadczenie prowadzących Kurs nauczycieli – wolontariuszy i wielkie zainteresowanie udziałem w nim, a także wysokie opinie uczestników, z których wielu uczestniczyło w Kursie kilkakrotnie, świadczą o wysokim poziomie i atrakcyjności Kursu.

Miejsce Kursu: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Rejtana 30 w Rzeszowie

Na Kurs „Pomost International” zapraszamy uczniów szkół średnich oraz gimnazjów, a także osoby pracujące i studentów, posiadających znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z zajęć prowadzonych wyłącznie w języku angielskim.

Warunkiem zapisu na kurs jest uiszczenie w całości opłaty, wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia oraz klauzuli informacyjnej i akceptacja regulaminu kursu, potwierdzona podpisem uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego w przypadku osoby niepełnoletniej.

Kurs całodzienny: BRAK WOLNYCH MIEJSC – ZAPISY NA LISTĘ REZERWOWĄ

W ramach kursu całodziennego planowane są zajęcia dla młodzieży 13+lat i dorosłych prowadzone w grupach 8-10-osobowych (o przydziale do grupy decydują nauczyciele). Zajęcia na kursie całodziennym prowadzone są od poniedziałku do piątku: w godz. 9:00 – 12:00 oraz 13:00 -16:00. Kurs obejmuje 60 godzin zegarowych. Opłata za udział w kursie całodziennym: 560,00 zł

Kurs wieczorowy: BRAK WOLNYCH MIEJSC – ZAPISY NA LISTĘ REZERWOWĄ

Zajęcia na kursie wieczorowym przeznaczone są dla osób pracujących i studentów i planowane są w grupach 8-10-osobowych (o przydziale do grupy decydują nauczyciele). Zajęcia na kursie wieczorowym prowadzone są od poniedziałku do piątku w godz. 16:30 – 20:30. Kurs obejmuje 40 godzin zegarowych. Opłata za udział w kursie wieczorowym: 490,00 zł.

Zapisy przyjmowane są:

  1. W Rzeszowskim Domu Kultury filia Staromieście, ul. Staromiejska 43a, 35-231 Rzeszów, tel. 17 748 39 55 w godzinach 8:30 – 19:30.
  2. Drogą elektroniczną: Kartę zgłoszeń, klauzulę informacyjną oraz podpisany regulamin wraz z kopią dowodu wpłaty należy przesłać na adres: pomost@rdk.rzeszow.pl, natomiast wpłatę należy uiścić przelewem na konto organizatora kursu: PKO BP SA 17 1020 4391 0000 6202 0145 0766  z tytułem wpłaty: Pomost International kurs całodzienny/wieczorowy – imię i nazwisko uczestnika kursu.

Ilość miejsc jest ograniczona!!! W razie braku miejsc o wpisie na Kurs decyduje kolejność wpłat.

Zapraszamy do udziału w Kursie!!!

Regulamin, karta zgłoszenia oraz klauzula informacyjna dostępne do pobrania poniżej. W celu uzyskania dodatkowych informacji o Kursie „Pomost International”, prosimy o kontakt z Działem Organizacji i Promocji Imprez Rzeszowskiego Domu Kultury, ul. Staromiejska 43a tel. 17 748 39 55.

REGULAMIN – POMOST INTERNATIONAL 2019

KARTA ZGŁOSZENIA – POMOST INTERNATIONAL 2019

KLAUZULA INFORMACYJNA – POMOST INTERNATIONAL 2019

Archiwa