CHCEMY „REGGAE NAD WISŁOKIEM 2021” – GŁOSUJEMY!!!

To co dzieje się w Rzeszowie zależy od Ciebie!

Zachęcamy do oddania głosu na imprezę „Reggae nad Wisłokiem 2021”, czyli zadanie nr 61 w kategorii III Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok. Wybór zwycięskich zadań do realizacji potrwa od 23 października do 2 listopada bieżącego roku. Twój GŁOS się liczy!

„Reggae nad Wisłokiem” to plenerowa impreza, która w 2015 roku została wybrana przez mieszkańców Rzeszowa spośród pięciu propozycji w konkursie pod nazwą „Wybierz imprezę na 5-lecie Rzeszowskiego Domu Kultury”. Podczas dotychczasowych, pięciu odsłon wielotysięczna publiczność miała okazję usłyszeć na żywo czołowych przedstawicieli polskiej oraz międzynarodowej sceny reggae, takich jak Mesajah, Ghetto Priest, Jamal, Vavamuffin, Dark Angel, Tabu czy Maleo Reggae Rockers.

Jeśli chcecie spotkać się z gwiazdami „Reggae nad Wisłokiem 2021”, wybierzcie zadanie nr 61 w kategorii III w głosowaniu w sprawie Rzeszowskiego Budżetu na 2021 rok.

Głosowanie odbywa się w dniach od 23 października do 2 listopada 2020 r.

O wyborze zadań do realizacji decydują w drodze głosowania mieszkańcy Rzeszowa. Fakt zamieszkiwania na terenie miasta Rzeszowa weryfikowany jest na podstawie oświadczenia, zawartego w karcie do głosowania.

Głosowanie przeprowadza się w formie:

 1. elektronicznej: za pośrednictwem elektronicznej karty do głosowania, zamieszczonej na stronie internetowej rbo.erzeszow.pl;
 2. papierowej: za pośrednictwem karty go głosowania, możliwej do pobrania z BIP-u, bądź w punkcie do głosowania, wrzuconej osobiście do urny w punkcie do głosowania, po weryfikacji tożsamości osoby głosującej, przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Miasta Rzeszowa, na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Liczba i lokalizacja punktów do głosowania w formie papierowej, elektronicznej, a także terminy, w których będą czynne.

 • 5 punktów do głosowania w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 r., w których można głosować w formie papierowej w terminie od 23 października do dnia 2 listopada 2020 r., w godzinach pracy Urzędu Miasta Rzeszowa:
  – Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1,
  – Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Galerii Handlowej „Nowy Świat”, ul. Krakowska 20,
  – Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Kulturalno-Handlowym Millenium Hall, ul. Kopisto 1,
  – Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Handlowym Plaza Rzeszów, Al. Rejtana 65,
  – Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Galerii Rzeszów, Al. Piłsudskiego 44.
 • 2 punkty do głosowania w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 r., w których można głosować w formie papierowej. We wskazanych punktach można uzyskać również wsparcie w głosowaniu w formie elektronicznej. Punkty będą czynne w godzinach pracy urzędu:
  – Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 15,
  – Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Okrzei 1.

Osoba uprawniona do udziału w konsultacjach może oddać głos na jedno zadanie w każdej z trzech kategorii.

Zachęcamy do bezpiecznego głosowania drogą internetową.

 

Archiwa