BARDZO MŁODA KULTURA

Program BARDZO MŁODA KULTURA realizuje, już po raz drugi, Centrum Kulturalne w Przemyślu, które znalazło się wśród 16 beneficjentów programu prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury, stając się tym samym jedynym operatorem programu w województwie podkarpackim!

Realizowany będzie w latach 2019-2021, a jego celem jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce oraz polepszanie współpracy pomiędzy sektorami kultury i edukacji.

BARDZO MŁODA KULTURA zawiera koncepcję realizacji następujących elementów:

1. Prowadzenie spotkań organizacyjnych, informacyjnych i integracyjnych skierowanych do animatorów kultury, przedstawicieli instytucji kultury i placówek oświatowo-edukacyjnych.
2. Organizowanie szkoleń i warsztatów dla wymienionych wcześniej przedstawicieli.
3. Prowadzenie tzw. konkursów regrantingowych skierowanych do osób biorących udział we wcześniejszych działaniach.
4. Przeprowadzenie diagnozy regionalnego środowiska zajmującego się edukacją kulturową (identyfikacja podmiotów zajmujących się tego typu działalnością w regionie, określenie relacji występujących pomiędzy nimi, potencjałów i ograniczeń) oraz przedstawianie ich wyników.
5. Utworzenie portalu związanego z edukacją kulturową w regionie.

Dzięki temu uczestnicy programu będą mogli realizować swoje autorskie projekty z zakresu edukacji kulturowej. Zestaw powyższych komponentów realizowany będzie w każdym roku trwania zadania.

Wszystkich chętnych zapraszamy na spotkania informacyjne, które odbędą się:

22 maja o godzinie 16:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Dębicy (dla powiatów dębickiego, jasielskiego, ropczycko-sędziszowskiego, strzyżowskiego),
24 maja o godzinie 16:30 w Centrum Kulturalnym w Przemyślu (dla Przemyśla i powiatów przemyskiego, jarosławskiego, przeworskiego, lubaczowskiego),
25 maja o godzinie 12:00 w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu (dla Tarnobrzega i powiatów mieleckiego, kolbuszowskiego, tarnobrzeskiego),
27 maja o godzinie 17:00 w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli (dla powiatów stalowowolskiego i niżańskiego),
31 maja o godzinie 16:00 w Rzeszowskim Domu kultury – filia Słocina (dla Rzeszowa i powiatów rzeszowskiego, łańcuckiego, leżajskiego, brzozowskiego),
– w Sanoku* (dla Krosna i powiatów leskiego, bieszczadzkiego, sanockiego, krośnieńskiego).

*Dokładne miejsce oraz godzinę podamy w późniejszym terminie. Prosimy również śledzić stronę internetową www.ck.przemysl.pl.

Na spotkania informacyjne nie ma karty zgłoszenia.

UWAGA! Warunkiem przystąpienia do konkursu regrantingowego jest uczestnictwo w jednym spotkaniu informacyjnym oraz w dwóch warsztatach. Szczegóły w regulaminie i karcie zgłoszenia znajdujących się w dolnej części strony (termin, miejsce oraz temat warsztatu w Sanoku podamy w terminie późniejszym).

Strategicznym celem programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. Program ma budować i wspierać system, w ramach którego działania podejmowane w sferze kultury przyczynią się do kształtowania cenionych społecznie umiejętności i postaw, m.in. kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy, zaufania, kompetencji medialnych oraz komunikacyjnych. Podstawowym środkiem realizacji tych założeń jest stworzenie i rozwijanie organizacyjnych i merytorycznych podstaw współpracy pomiędzy sferami kultury i edukacji, a więc tymi sektorami życia społecznego, które odpowiedzialne są za kształtowanie różnorodnych kompetencji jednostek.

Szczegółowych informacji udzielają:
Sylwia Błaut-Kowalczyk – s.blaut@ck.przemysl.pl, bmk2.ck@gmail.com; tel. 16 678 20 09 w. 503, tel. kom. 537 808 553
Łukasz Kisielica – l.kisielica@ck.przemysl.pl, tel. 16 678 20 09 w. 531

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021.

 

 

Archiwa