AEROBIC KIDS

Zróżnicowany trening mający na celu polepszenie kondycji uczestników oraz przyzwyczajenie ich do wysokiej aktywności fizycznej. Specyfika zajęć uwzględnia wiek uczestników i predyspozycje młodego organizmu do rozwoju kondycji i siły. Intensywność ćwiczeń dobrana jest pod kątem poziomu grupy i zakłada w perspektywie stopniowy, sukcesywny progres. Aerobic kids to świetna okazja do wyrobienia sobie zdrowych nawyków poprzez aktywność fizyczną, co z czasem procentuje w niemal każdym aspekcie życia.

Archiwa