DO 11 GRUDNIA 2020 – ZBIÓRKA ZDJĘĆ ARCHIWALNYCH OSIEDLA POBITNO

Stowarzyszenie Dzielnica – Pobitno, Wilkowyja, Załęże, Słocina oraz Rzeszowski Dom Kultury filia Pobitno zapraszają do udziału w ZBIÓRCE ZDJĘĆ ARCHIWALNYCH OSIEDLA, DAWNIEJ WSI POBITNO.

Zachęcamy do przejrzenia domowych albumów. Każdy może pomóc w tworzeniu wystawy.
• Masz archiwalne zdjęcia osiedla, dawniej wsi Pobitno?
• Przynieś je do Rzeszowskiego Domu Kultury filia Pobitno lub przekaż jako skan na adres mailowy: redakcja@pobitno.pl
• Weź udział w tworzeniu cyfrowego archiwum osiedla Pobitno!

Przedmiotem zbiórki są zdjęcia archiwalne, prywatne zdjęcia członków rodziny, społeczności lokalnej oraz Pobitna, ukazujące życie w minionym stuleciu.

Zbiórka fotografii ma na celu zachowanie pamięci o historii Pobitna oraz ocalenie jej dla przyszłych pokoleń. Zebrane fotografie zostaną zaprezentowane na wirtualnej wystawie podsumowującej projekt zadania „640 lat Pobitna – cykl imprez sportowych i edukacyjnych w rocznicę lokowania Pobitno” finansowanego ze środków Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.
Zwrot fotografii nastąpi po zakończeniu akcji i po uprzednim wykonaniu cyfrowej kopii zdjęcia.
Zbiórka fotografii archiwalnych trwa do 11 grudnia 2020 r. Zdjęcia należy przekazywać wraz z wypełnionym oświadczeniem dostępnym poniżej.

Włącz się w życie lokalnej społeczności i dołącz do nas!

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – ZBIÓRKA ZDJĘĆ ARCHIWALNYCH OSIEDLA POBITNO

OŚWIADCZENIE – ZBIÓRKA ZDJĘĆ ARCHIWALNYCH OSIEDLA POBITNO

Archiwa